Dr. Sjanne Marie van den Groenendaal.  


Als
enthousiaste wetenschapper heeft Sjanne Marie recent haar promotieonderzoek bij Tilburg University afgerond (2015-2021). Het doel van haar onderzoek was de heterogeniteit van zzp’ers in kaart te brengen vanuit een loopbaanperspectief.  Ze heeft zich verdiept in de loopbaanontwikkeling van zzp’ers en de werkrelaties met opdrachtgevers. Zo heeft ze haar aandacht gericht op vraagstukken omtrent de duurzame inzetbaarheid van zzp’ers.


Hoe zorgen zzp’ers ervoor dat zij
happyhealthy en 
productive
zijn in hun ondernemerschap?

Tilburg University

Met Gouden Schil bundelt zij haar expertise uit het promotieonderzoek met haar studieachtergrond.
Zo heeft ze de 
Bachelor Personeelwetenschappen en de Master Human Resource studies (cum laude) succesvol afgerond bij Tilburg University.

Op basis van de inzichten uit haar promotieonderzoek en haar eigen ondernemersvuur inspireert en adviseert ze organisaties in het optimaliseren van de werkrelaties met zzp’ers vanuit goed opdrachtgeverschap.

 

Naast founder van Gouden Schil is Sjanne Marie universitair docent aan Tilburg University. Ze doceert in de Bachelor- en Masteropleiding Human Resource Studies.

Ze geniet van the best of both worlds:  ze gaat met veel plezier aan de slag met HR-vraagstukken in de praktijk én leert elke dag van haar collega-onderzoekers van de wetenschap.

Een uniek kenmerk van
Gouden Schil
ondernemen gebaseerd op wetenschap!

 met een 
enthousiaste, pragmatische 
en oplossingsgerichte aanpak.